Nieuws

Vossenbeheer noodzakelijke werkzaamheid?

Onze weidevogels hebben baat bij het onder controle houden van de predatoren. Zeker in deze weken voor het broedseizoen is het belangrijk de predatiedruk in het veld binnen de perken te houden. Zodat de vogels straks een rustige, veilige plek kunnen vinden om te broeden. Daarom vinden wij vossenbeheer belangrijk. Vaak wordt dit beheer in de nachtelijke uren uitgevoerd, dan is de vos immers het meest actief. Geen probleem, tenminste totdat er een avondklok wordt ingevoerd. Een begrijpelijke maatregel om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan. Er zijn echter uitzonderingen mogelijk voor noodzakelijke werkzaamheden. We hebben minister Schouten van LNV per brief gevraagd om het vossenbeheer ook aan te merken als noodzakelijke werkzaamheid. De gezamenlijke provincies hebben de minister hier ook toe opgeroepen. Voor de wilde zwijnen kwam de uitzondering al, we hopen van harte dat die ook komt voor het vossenbeheer.


We schreven de brief samen met It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland, Landschap Erfgoed Utrecht, IKL-Limburg en in overleg met de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. In afwachting van het eerste ei van seizoen 2021 en in de hoop dat de eieren dan meer kans op uitkomen hebben dan vorig jaar!

Lid worden van onze vogelwacht

Nu lid worden